תנאי שירות

עדכון אחרון: 06 ביולי 2023
אנא קרא תנאים והגבלות אלה בעיון לפני השימוש בשירות שלנו.פרשנות והגדרות

פרשנות

למילים שבהן האות הראשונית באותיות גדולות יש משמעויות המוגדרות בתנאים הבאים. להגדרות הבאות תהיה אותה משמעות ללא קשר לשאלה אם הן מופיעות ביחיד או ברבים.

הגדרות

למטרות תנאים והגבלות אלה:

חברה קשורה פירושה ישות השולטת, נשלטת על ידי או נמצאת בשליטה משותפת עם גורם, כאשר "שליטה" פירושה בעלות של 50% או יותר מהמניות, מניות הון או ניירות ערך אחרים הזכאים להצביע לבחירת דירקטורים או רשות מנהלת אחרת. .

מדינה מתייחסת ל: ישראל

החברה (המכונה "החברה", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו" בהסכם זה) מתייחסת לגירית אינטראקטיב, אימבר 24, פתח תקווה, IL.

מכשיר פירושו כל מכשיר שיכול לגשת לשירות כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט דיגיטלי.

השירות מתייחס לאתר.

תנאים והגבלות (המכונה גם "תנאים") פירושם תנאים והגבלות אלה המהווים את כל ההסכם בינך לבין החברה לגבי השימוש בשירות. הסכם תנאים והגבלות זה נוצר בעזרת מחולל התנאים וההגבלות של TermsFeed.

שירות מדיה חברתית של צד שלישי פירושו כל שירות או תוכן (כולל נתונים, מידע, מוצרים או שירותים) המסופקים על ידי צד שלישי שעשוי להיות מוצג, כלול או זמין על ידי השירות.

האתר מתייחס ל-Girit Interactive, נגיש מאתר https://girit.biz/

אתה מתכוון לאדם הניגש או משתמש בשירות, או החברה, או ישות משפטית אחרת מטעמה אדם כזה ניגש או משתמש בשירות, לפי העניין.

הכרה
אלו הם התנאים וההגבלות המסדירים את השימוש בשירות זה וההסכם הפועל בינך לבין החברה. תנאים והגבלות אלה קובעים את הזכויות והחובות של כל המשתמשים בנוגע לשימוש בשירות.

הגישה שלך לשירות והשימוש בו מותנים בהסכמתך לתנאים וההגבלות האלה ולעמידה בהם. תנאים והגבלות אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים שניגשים לשירות או משתמשים בו.

על ידי גישה או שימוש בשירות אתה מסכים להיות כפוף לתנאים והגבלות אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו של תנאים והגבלות אלה, אינך רשאי לגשת לשירות.

אתה מצהיר שאתה מעל גיל 18. החברה אינה מתירה למי מתחת לגיל 18 להשתמש בשירות.

גישתך לשירות והשימוש בו מותנים גם בהסכמתך ועמידה במדיניות הפרטיות של החברה. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת את המדיניות והנהלים שלנו לגבי איסוף, שימוש וחשיפת המידע האישי שלך כאשר אתה משתמש באפליקציה או באתר ומספרת לך על זכויות הפרטיות שלך וכיצד החוק מגן עליך. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו לפני השימוש בשירות שלנו.


קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות החברה או בשליטתה.

לחברה אין שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנוהלים של אתרים או שירותים של צד שלישי, ואינה נושאת באחריות. בנוסף, אתה מאשר ומסכים שהחברה לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו או נטען שנגרמו על ידי או בקשר עם השימוש או הסתמכות על כל תוכן, סחורה או שירותים כאלה הזמינים ב או דרך כל אתרי אינטרנט או שירותים כאלה.


אנו ממליצים לך בחום לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שבהם אתה מבקר.

סיום

אנו עשויים להפסיק או להשעות את הגישה שלך באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, לרבות ללא הגבלה אם אתה מפר את התנאים וההגבלות הללו.

עם סיום, זכותך להשתמש בשירות תיפסק לאלתר.

הגבלת אחריות

על אף הנזקים שעלולים להיגרם לך, החבות המלאה של החברה וכל אחד מהספקים שלה לפי כל הוראה בתנאים אלה והסעד הבלעדי שלך עבור כל האמור לעיל תהיה מוגבלת לסכום ששולם על ידך בפועל באמצעות השירות או 100 דולר ארה"ב. אם לא רכשת שום דבר דרך השירות.

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה החברה או הספקים שלה לא יהיו אחראים לכל נזק מיוחד, מקרי, עקיף או תוצאתי כל שהוא (לרבות, אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, אובדן נתונים או מידע אחר, להפרעה עסקית, לפציעה אישית, אובדן פרטיות הנובע או בכל דרך הקשורה לשימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירות, תוכנת צד שלישי ו/או חומרה של צד שלישי המשמשת עם השירות, או אחרת בקשר לכל הוראה בתקנון זה), גם אם החברה או ספק כלשהו קיבלו הודעה על אפשרות של נזקים כאמור וגם אם הסעד לא יצליח בתכליתו המהותית.

מדינות מסוימות אינן מתירות החרגה של אחריות משתמעת או הגבלת אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים, מה שאומר שחלק מהמגבלות לעיל עשויות שלא לחול. במדינות אלו, אחריותו של כל צד תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת בחוק.

כתב ויתור "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים".

השירות ניתן לך "כפי שהוא" ו"כפי שהוא זמין" ועם כל התקלות והפגמים ללא אחריות מכל סוג שהוא. במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, החברה, מטעמה ומטעם השותפים שלה ומעניקי הרישיונות שלה ושלהם, מתנערת במפורש מכל אחריות, בין אם מפורשת, משתמעת, סטטוטורית או אחרת, ביחס ל- שירות, לרבות כל האחריות המשתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה, ואחריות שעשויות לנבוע כתוצאה מהעסקה, מהלך הביצועים, השימוש או המסחר. מבלי להגביל את האמור לעיל, החברה אינה מספקת אחריות או התחייבות, ואינה מציגה כל סוג שהוא שהשירות יענה על דרישותיך, ישיג תוצאות כלשהן, יהיה תואם או יעבוד עם כל תוכנה, יישומים, מערכות או שירותים אחרים, יפעלו. ללא הפרעה, לעמוד בכל תקני ביצועים או מהימנות או להיות נקי מטעויות או שניתן או יתוקן שגיאות או פגמים כלשהם.

מבלי להגביל את האמור לעיל, לא החברה ולא מי מספקי החברה מציגים כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע: (i) לגבי הפעולה או הזמינות של השירות, או המידע, התוכן והחומרים או המוצרים. נכלל בו; (ii) שהשירות יהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות; (iii) לגבי הדיוק, המהימנות או המטבע של כל מידע או תוכן המסופקים באמצעות השירות; או (iv) שהשירות, השרתים שלו, התוכן או הדואר האלקטרוני שנשלחו מהחברה או מטעמה הינם נקיים מווירוסים, סקריפטים, סוסים טרויאניים, תולעים, תוכנות זדוניות, פצצות זמן או רכיבים מזיקים אחרים.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של סוגים מסוימים של אחריות או הגבלות על זכויות סטטוטוריות החלות של צרכן, ולכן ייתכן שחלק או כולן מההחרגות וההגבלות שלעיל לא יחולו עליך. אבל במקרה כזה ההחרגות וההגבלות המפורטות בסעיף זה יחולו במידה המרבית הניתנת לאכיפה על פי החוק החל.

חוק מסדיר

חוקי המדינה, למעט כללי התנגשות החוק שלה, ינהלו את התנאים והשימוש שלך בשירות. השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף גם לחוקים מקומיים, ממלכתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים.

יישוב מחלוקות

אם יש לך דאגה או מחלוקת לגבי השירות, אתה מסכים לנסות תחילה לפתור את המחלוקת באופן לא פורמלי על ידי פנייה לחברה.

עבור משתמשי האיחוד האירופי (EU).

אם אתה צרכן באיחוד האירופי, תוכל ליהנות מכל הוראות מחייבות של החוק של המדינה שבה אתה מתגורר.

ציות לחוק של ארצות הברית

אתה מצהיר ומתחייב כי (א) אינך ממוקם במדינה הכפופה לאמברגו ממשלת ארצות הברית, או שהוגדרה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת בטרור", ו-(ii) אינך רשום בכל רשימה של ממשלת ארצות הברית של מפלגות אסורות או מוגבלות.

הפרדה ווויתור

בר הפרדה

אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיחשב בלתי אכיפה או בלתי חוקית, הוראה כזו תשונה ותפורש כדי להשיג את מטרותיה של הוראה כזו במידה המרבית האפשרית על פי החוק החל ושאר ההוראות ימשיכו בתוקף ובתוקף.

ויתור
למעט כפי שצוין כאן, אי מימוש זכות או דרישה לביצוע התחייבות לפי תנאים אלה לא ישפיע על יכולתו של צד לממש זכות כזו או לדרוש ביצוע כזה בכל עת לאחר מכן, וגם הוויתור על הפרה לא יהווה ויתור על כל הפרה לאחר מכן.

פרשנות תרגום

ייתכן שהתנאים וההגבלות הללו תורגמו אם העמדנו אותם לרשותך בשירות שלנו. אתה מסכים שהטקסט המקורי באנגלית יגבר במקרה של מחלוקת.


שינויים בתנאים וההגבלות הללו

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם תיקון הוא מהותי, אנו נעשה מאמצים סבירים לספק הודעה של 30 יום לפחות לפני כניסת תנאים חדשים לתוקף. מהו שינוי מהותי ייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

על ידי המשך גישה או שימוש בשירות שלנו לאחר שהתיקונים הללו נכנסים לתוקף, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, כולם או חלקם, אנא הפסק להשתמש באתר ובשירות.

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאים והגבלות אלה, תוכל לפנות אלינו:

במייל: Info@girit.biz
על ידי ביקור בדף זה באתר האינטרנט שלנו: https://girit.biz/contact/
בטלפון: +972-3-9177788
בדואר: אימבר 24, פתח תקווה, IL