SortVISUALLY

by Metriko.ai

הממשק של sort visually מאפשר לאנשי המקצוע בתחום המסחר האלקטרוני להפחית באופן משמעותי את הזמן הנדרש לביצוע פעולות בחנויות וירטואליות

הצטרף להצלחה עם גירית

מיין את המוצרים בקלות ובנוחות בעזרת גרירה ודחיפה